foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CTK ČERGOV 25

Cyklo-turistický klub ČERGOV

 

 

JANUÁR

1. Prechod Čergovským pohorím

Termín: 20.január 2024 (sobota)
Zodpovedá: Ing. Jozef Tkáč
Doprava: bežky, skituring
Finančné náklady 0,00 Eur

 

FEBRUÁR

1. OSTRAVANKA CUP - Z R U Š E N É

Termín: 9.marec 2024 (sobota)
Zodpovedá: Tomáš Blaščák v spolupráci chata Ostravanka
Doprava: skituring
Finančné náklady 0,00 Eur

2. Nočný prechod Čergovom

Termín: 23.február 2024 (piatok)
Zodpovedá: Tomáš Blaščák
Doprava: bežky, skituring
Finančné náklady 0,00 Eur

 

MÁJ

1. Údržba zastávky ČSAD, spojená so zberom odpadu

Termín: 1.máj 2024 ( streda)
Zodpovedá: Tomáš Blaščák, Ing. Jozef Tkáč
Doprava: pešia túra
Finančné náklady cca 150,00 Eur

 

JÚN

1. Čergovský lancušek

Termín: 1.jún 2024 ( sobota)
Zodpovedá: členovia CTK ČERGOV 25
Doprava: bicykle
Finančné náklady cca 2 000,00 Eur

 

JÚL

1. Turistika spojená so stanovaním

Termín: Júl
Zodpovedá: Mgr. Martin Compeľ
Doprava: turistika
Finančné náklady: 0,00 Eur

 

SEPTEMBER

1. Turistika v Nízkych Tatrách

Termín: 14.septembra 2024 ( sobota)
Zodpovedá: Ing. Peter Dujava, Tomáš Blaščák
Doprava: pešia túra
Finančné náklady cca 400,00 Eur ( autobus)

 

OKTÓBER

1. Ostravanka CUP

Termín: október ( sobota)
Zodpovedá: Tomáš Blaščák, Ing. Jozef Tkáč po dohode s chatou Ostravanka
Doprava: bicykle
Finančné náklady cca 0,00 Eur

 

DECEMBER

1. Zimný výstup na Lysú

Termín: 30.december 2024
Zodpovedá: Štefan Blaščák
Doprava: pešia túra
Finančné náklady cca 0,00 Eur

2. Výročná členská schôdza

Termín: December 

 

aktualizované 10.1.2024